Üdvözöljük a Magyar Olimpiai Bizottság Utánpótlás-nevelési programjainak honlapján!

Az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) 2000-ben elemzést készített az utánpótlás-nevelés helyzetéről, majd átfogó stratégiát dolgozott ki a tehetséggondozást illetően. Ebben szerepelt az akkor már működő sportági programok összehangolásának igénye, új programok indítása és a terület gondozását célzó szervezet kialakítása. Az ISM 2001. januárjától a Nemzeti Ifjúságkutató Intézettel és a Nemzeti Drogprevenciós Intézettel egyidejűleg a Mobilitás Ifjúsági Szolgálaton belül hozta létre a Nemzeti Sportmódszertani és Kutatóintézetet (NSKI). Ez a folyamat egyben – a rendszer elemét képező – Központi Sportiskolában együtt jelenlévő funkciók szétválasztását is jelentette. Az NSKI-ba került a kutatórészleg és a sportegyesületi feladatokat ellátó szakembergárda, a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium pedig – a KSI-től leválva – önálló intézményként működött tovább. Az NSKI által irányított Héraklész Program azonban olyan jelentős erőforrásokkal és nagyszámú főállású illetve szerződéses státussal rendelkezett, mely aránytalanságot okozott a Mobilitásnál, illetve a sok vezetői szint miatt ellehetetlenült a szervezet hatékony működése. Mindezek alapján a minisztérium 2002. januárjától egy önállóan gazdálkodó, központi költségvetési intézményt „Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet”-et (NUPI) hozott létre.
2012 január elsejétől az addig NUPI, majd NSI által koordinált, mintegy tíz esztendeje működő utánpótlás-programok a MOB égisze alá kerültek.

Héraklész program

Az új utánpótlás-nevelési stratégia első elemeként 2001-ben 13 sportággal indult el a Héraklész Bajnokprogram, majd 2006-ban a Héraklész Csillagprogram, melyek mára már húsz olimpiai sportágat menedzselnek.
A program által biztosított kereteket a szövetségek töltik meg tartalommal. Az éves sportolói keretek összetételéről, a programban foglalkoztatott edzők személyéről és az éves szakmai programokról egyaránt a szövetségek hoznak döntést.


Tóth József, Héraklész programigazgatóPROGRAMIGAZGATÓ
Tóth József

MUNKATÁRSAK
Makofka Réka
Emailcím: makofka.reka@mob.hu
Telefonszám: +36-30-524-8298


LEGFONTOSABB LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Héraklész bajnok adatlap 2014-re (word)

Héraklész csillag adatlap 2014-re (word)

Héraklész program edzői adatlap (word)

Héraklész edzőtábori megrendelő (excel)

Héraklész edzőtábori jelentés (word)

Szakmai beszámoló elkészítésének szempontjai (word)

Összesített elszámolási táblázat 2013-ra (excel)

Teljesítésigazolás Gerevich ösztöndíjhoz (excel)

Sport XXI program

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program – az utánpótlás-nevelés állami támogatásának részeként - a Héraklész Bajnokprogram alatti korosztályokat vagy a Héraklész Bajnokprogramban nem regisztrált sportolókat - maximum 14-15 éves korig - érinti. Néhány sportágban már voltak előzményei a programnak 1999 és 2003 között (pl.: labdarúgás, atlétika, kosárlabda). 2004-től kezdve egyre több sportág csatlakozhatott az államilag finanszírozott rendszerbe.


Pignitzky Dorottya, Sport XXI programigazgatóPROGRAMIGAZGATÓ
Pignitzky Dorottya

MUNKATÁRSAK
Szász Ágnes
Emailcím: szasz.agnes@mob.hu
Telefonszám: +36-30-645-2708

Vadászi Krisztina
Emailcím: vadaszi.krisztina@mob.hu
Telefonszám: +36-30-330-7247

Baráth Orsolya
Emailcím: barath.orsolya@mob.hu
Telefonszám: +36-30-206-5064


LEGFONTOSABB LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Kötelező nyilatkozatok (doc)

Banki felhatalmazó levél minta (doc)

Költségterv (doc)

Költségterv (xlsx)

Szöveges szakmai programleírás (docx)

Útmutató költségtervhez (pdf)

Ellenőrző lap (pdf)

Számlaösszesítő (xls)

Sportolói adatlap (xls)

MOB Támogatás kezelési szabályzat (PDF)

MOB támogatás kezelés szabályzat TÁBLÁZATA, költségnemek (PDF)

Sportiskolai Program

A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az 1-12. (13.) évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. A közoktatási intézmény a kb. 6-20 éves korig terjedő időszakban a sportoló tanulók tankötelezettségéből fakadó kötelezettségeinek és a sportkarrier építésének lehetőségét igyekszik összeegyeztetni és összehangolni.


Lehmann László, Sportiskolai programigazgatóPROGRAMIGAZGATÓ
Lehmann László

MUNKATÁRSAK
Farkas Márta
Emailcím: farkas.marta@mob.hu
Telefonszám: +36-30-330-0469

Székely László
Emailcím: szekely.laszlo@mob.hu
Telefonszám: +36-30-958-2741

Mateevics Anita
Emailcím: mateevics.anita@mob.hu
Telefonszám: +36-30-997-0337


LEGFONTOSABB LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


Támogatási szerződés KLIK 2015 (pdf)

Felhatalmazó levél (word)

Kötelező nyialtkozatok (word)

Értesítő levél MOB/1173/2015 (pdf)

Támogatás iskolánként MOB/1173/2015 - (excel)

1. sz. melléklet: 2015. évi számlaösszesítő táblázat (excel)

2. sz melléklet: Költségterv az igényelt támogatás felhasználására 2015 (excel)

Illetményszámfejtési nyilatkozat 2015 (word)

Együttműködési megállapodás sportiskola és sportági szövetség (szakszövetség) között - Szerződési minta (word)

Együttműködési megállapodás sportiskola és sportágegyesület között - Szerződési minta (word)