Támogatási programok

A Nemzeti Sport Intézet tevékenysége – megtartva, folytatva a NUPI által kialakított tehetséggondozási stratégiát – alkalmas az állami célok és eszközök leképezésére. Azok a szervezeti változások, amelyek az elmúlt években folyamatosan lezajlottak, a sportkormányzattal közösen korábban kialakított koncepcionális kérdéseket szerencsére nem érintették.
Az állami források két alapvető formában biztosítottak, egyrészről az intézményi költségvetésben, másrészt a programfinanszírozásban jelennek meg. A SPORT XXI. UP Program pénzeszközei kizárólag az évente megjelenő programfinanszírozásból származnak. A Héraklész Programok működési költségeinek egyik része az intézményi költségvetésből, másik része a programfinanszírozásból kerül biztosításra.
Alapvető feladataink a következők:
1) A teljes vertikumra kiterjedő tehetséggondozási programok működtetése, folyamatos korrekciója (SPORT XXI. UP Program, a Héraklész Bajnok- és Csillag Programok).
2) A KSI SE tevékenységének hitelesítése, modellként elfogadtatása, új utak keresése.
3) A hazai sport bázisának növelése, a sportiskolai rendszer újraélesztése (a közoktatási típusú sportiskolák módszertani központjainak kialakítása és működtetése).
4) Az egész országra kiterjedő tevékenység informatikai hátterének kialakítása.
5) A gyermek- és ifjúsági sporttal kapcsolatos tudományos tevékenység.
6) Az UP - neveléssel összefüggő kommunikáció és média jelenlét javítása.
7) A hazai sportéletben és társterületeken (oktatás, tudomány, különféle szervezetek, satöbbi) való aktív, állandó jelenlét.

Héraklész program

Az új utánpótlás-nevelési stratégia első elemeként 2001-ben 13 sportággal indult el a Héraklész Bajnokprogram, mely mára már húsz olimpiai sportágat menedzsel (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, jégkorong, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, súlyemelés, tenisz, női és férfi torna, triatlon, úszás, vívás és vízilabda). A Héraklész Csillagprogramban 2006 januárjától olyan munkaformák jelentek meg, melyek legfeljebb 23 éves korig biztosítják a rendszeres felkészítés, a nemzetközi versenyeztetés, de egyben a sportolói egzisztenciateremtés feltételeit is.

bővebben a Héraklész program oldalán...

Sport XXI

Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program – az utánpótlás-nevelés állami támogatásának részeként - a Héraklész Bajnokprogram alatti korosztályokat vagy a Héraklész Bajnokprogramban nem regisztrált sportolókat (maximum 14-15 éves korig) érinti. A Program a tehetségek felismerését, kiválasztását, képzését és fokozott gondozását teszi lehetővé. Támogatott részprogramok: egyesületi támogatások, kiválasztó, tehetséggondozó és edzőtáborok, versenyek, továbbképzések, eszköz és felszerelés beszerzések, stb.
A sportági programokat a NSI bonyolítja, szervezi, és finanszírozza az országos sportági szakszövetségek éves szakmai programja és testületi döntései alapján.

Sportiskolai program

A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az 1-12. (13.) évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. A közoktatási intézmény a kb. 6-20 éves korig terjedő időszakban a sportoló tanulók tankötelezettségéből fakadó kötelezettségeinek és a sportkarrier építésének lehetőségét igyekszik összeegyeztetni és összehangolni.

bővebben a sportiskolai program oldalán...

KSI

A Magyar Testnevelési és Sportszövetség (MTS) 1963-ban hozott határozatot a hazai utánpótlás-nevelés egységes rendszerének kialakítására, megszervezésére. Ennek eredményeképpen 1963. májusában megalapította a Központi Sportiskolát (KSI), amely hét szakosztállyal kezdte meg működését. Kiváló szakemberek irányítása alatt indult útjára az asztalitenisz, az atlétika, a kajak-kenu, a jégkorong, az öttusa, a tenisz, valamint a vízilabda szakosztály. A szakosztályok száma az idők során tovább bővült és az eredmények sem maradtak el. Versenyzőik nem csak a hazai, de a nemzetközi és kontinentális versenyeken is sikerrel képviselték a magyar színeket. A 2001 óta sportegyesületként működő KSI- ben számos Európa-, Világ- és Olimpiai bajnok kezdte el pályafutását, akik a szakosztályokban dolgozó kiváló szakedzők irányítása alatt készültek fel a korosztályos versenyeikre.
Jelenleg tizenkét sportág közül választhat az, aki kedvet érez kipróbálni, megismerni magát valamely sportágban.
A KSI SE -ben az óvodás korú gyermekektől egészen a felnőtt versenyzőkig közel ezerkétszáz sportoló vesz részt rendszeresen az edzéseken. Az egyesület fő feladata, a módszertani és edzéselméleti módszerek gyakorlati alkalmazása valamint az ezt eredményező még sikeresebb nemzetközi szereplés mellett, hogy kiemeljék, hangsúlyosabbá tegyék azokat az elemeket, amelyek az utánpótlás-nevelést és a belső folyamatokat leginkább befolyásolják, meghatározzák. Elsődleges céljuk, hogy más sportiskolák és sport - nevelőintézmények számára olyan modellértékű szakmai munkával mutassanak példát, amelyeket a saját nevelő-oktató munkájuk fejlesztése során hasznosíthatnak. Ezek a szakmai elemek és irányok beilleszthetőek akár egy szomatikus nevelési rendszerbe, vagy egy magasabb szintű sportági képzésbe.