A Sportiskolai program és támogatási rendszere

A Sportiskolai program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer. A program az 1-12. (13.) évfolyamos tanulók iskolai nevelését és oktatását, továbbá sportnevelését és sportoktatását támogató komplex pedagógiai és sportszakmai rendszert foglalja magába. A közoktatási intézmény a kb. 6-20 éves korig terjedő időszakban a sportoló tanulók tankötelezettségéből fakadó kötelezettségeinek és a sportkarrier építésének lehetőségét igyekszik összeegyeztetni és összehangolni.

A Sportiskolai program irányításáért és szakmai fejlesztéséért a Nemzeti Sport Intézet (NSI) Pedagógiai csoportja a felelős. A csoport a sportiskolai rendszer elméleti és gyakorlati feltérképezésétől a koncepcióalkotáson át a sportiskolák szakmai menedzseléséig és az állami támogatások lebonyolításáig közreműködik a sportiskolai program fejlesztésében. Jelenleg 55, a sportkormányzat által támogatott, ún. közoktatási típusú sportiskolával és 20 államilag külön nem támogatott intézménnyel dolgozunk együtt. A közoktatási típusú sportiskolákon kívül, egyre mélyülő szakmai kapcsolatot ápolunk, az ún. egyesületi típusú sportiskolákkal is. Ezekből jelenleg 18 működik szerte az országban.

A sportiskolai programot – konkrétan a közoktatási típusú sportiskolai kerettanterv alapján történő szakmai munkát – a 2007-08. tanévtől lehet alkalmazni felmenő rendszerben. Jelenleg kb. 10 ezer tanuló vesz részt a közoktatási típusú sportiskolai programban, és kb. ugyan ennyi, az egyesületi típusúban. A sportkormányzat általi létszám alapú céltámogatásban – egyelőre – csak a közoktatási típusú sportiskolák egy köre részesül, akik egy pályázati rendszer során kerültek kiválasztásra. A céltámogatás összege 30 ezer/Ft/fő/tanév. Az állami támogatás felhasználási lehetősége rendkívül széles körű. Lehetőség van a sporteszközfejlesztésre, a sportszakmai továbbképzésre, versenyeztetésre, edzőtáboroztatásra stb. A támogatott iskolák fő feladata a sportiskolai kerettanterv adaptációja, alkalmazási tapasztalatainak összegyűjtése, együttműködés a sportiskolai program megvalósításában közreműködő szervezetekkel (sportkormányzat, utánpótlás-nevelésért felelős intézet, sportági szövetségek, egyesületek), és a sportiskolai program terjesztése.

A sportiskolai program kiemelt partnerei az irányító szerepét betöltő sportkormányzat mellett az oktatási kormányzat, a sportági (szak)szövetségek és a Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ).