A Sport XXI. program

A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (továbbiakban: Sport XXI. Program) a jövő élsportolóit a lehető legszélesebb körből, a sportoló gyerekek összességéből igyekszik kiválasztani. Az egységes utánpótlás-nevelési rendszer lényege, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak egyenlő esélyt nyújtson: a tehetséges fiatalokat eljuttatja a versenysportig és az élsportig, a versenysportból kieső fiatalokat pedig más rendszerben működtetett, állandó sportolási lehetőségek felé irányítja. Célja a sportági alapok szélesítése érdekében 6 éves kortól 14-15 éves korig minél több gyerek bevonása a rendszeres testedzésbe, valamint az, hogy kiválasztási bázist nyújtson a Héraklész Programhoz. A 2010-ben 14 sportágat (atlétika, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, kajak-kenu, kézilabda, vízilabda, ökölvívás, vívás, sakk, röplabda, triatlon, úszás és jégkorong) összefogó utánpótlás program tárgyévben 662,5m Ft pénzügyi kerettel gazdálkodott. A labdarúgás sportág egy őszi kormányhatározat alapján az iskolai részprogramra további 114 millió Ft-ot kapott. Az ÖM majd NEFMI Sport (Szak-) Államtitkársága a programok egységes szakmai és pénzügyi irányításának, lebonyolításának és ellenőrzésének a feltételeit továbbra is biztosította a NUSI UPI majd az NSI keretein belül.

A program működésének alapelvei:

- a korosztályos és utánpótlás eredményességet alapul véve a sportági szakszövetségek kijelölték a Programban résztvevő iskolákat és sportegyesületeket, szervezeteket;
- a sportági szakszövetségek szakmai programja és a programban résztvevők körének megjelölése alapján a NUSI UPI, majd az NSI támogatási szerződéseket kötött, amelyek megközelítőleg 20 000 iskolai és 40 000 egyesületi sportoló részvételét biztosították a programban;
- a támogatottak körét nagy részben egyesületek alkotják, akik a hatályos jogszabályok által meghatározott módon kötelesek elszámolni;
- a támogatásokat döntő többségében utófinanszírozás útján folyósítottuk, illetve a beérkezett pénzügyi elszámolások alapján jelenleg is folyósítjuk;
- előfinanszírozást csak eseti és különösen indokolt esetben adunk a támogatottak részére;
- továbbá közvetlenül a NUSI UPI majd NSI finanszírozással egyéb sportági szakmai programok (pl. sportesemények, képző- és kiválasztó edzőtáborok, továbbképzések) valósultak meg, valamint sporteszközök illetve központilag szakkiadványok beszerzését biztosítottuk.

Az alapelveket 2010. évben is maradéktalanul megvalósítottuk. Az áthúzódó pénzügyi rendezések oka, hogy a támogatások döntő részénél a támogatott időszak 2010. december 31-ig tart, az elszámolási határidő pedig 2011. január 31. A támogatások átutalása folyamatos.
Az évben a Sport XXI. Program működése során több mint ezer támogatási szerződést kötöttünk, bonyolítunk le, és közel 300 db szállítói megrendelés és/vagy megbízási szerződés került megkötésre, majd teljesítésigazolásokat követő számlázás alapján pénzügyi teljesítésre.A Sport XXI. program elhelyezkedése az utánpótlás-nevelésben